Kõnniteede ehitus ja remont

Parkimisplatside ehitus ja remont

Sillutisriba ehitus

Haljastuse taastamine

Mänguväljakute rajamine

Prügimajade ehitus