Lamekatus

Lamekatuse all mõeldakse katust, mille kalle on maksimaalselt 25% . Täiesti horisontaalset, nn nullkaldega katust tegelikkuses ei esine – kõik konstruktsioonid painduvad alati veidi läbi ning lamekatus on paratamatult veidi nõgus.

Lamekatused liigitatakse konstruktsiooni järgi:

Lamekatustel kasutame Vene, Saksa, Hollandi, Itaalia, ja Leedu SBS materjale. See kantakse katusele keevitusmeetodil spetsiaalse katuse gaasipõletiga. Katusekatte ühenduskohad tehakse ülekattega pikisuunas 10-12 cm ja põikisuunas 12-15 cm.

SBS (styrene butadiene styrene) materjalid sisaldavad elastomeerseid modifikaatoreid, mis tagavad sbs-materjalide suurepärase elastsuse madalatel temperatuuridel, on UV kaitseks kaetud kiltkivipuistekihiga ning on vastupidavad temperatuuri kõikumistele.

Viilkatus

Eesti kliimasse sobivad hästi viilkatused. Lamekatuseks peetakse katust, mis on kuni 25 kraadise kaldega. Suurema kaldega katuseid loetakse viilkatuseks. Konstruktsiooniliselt on viilkatused kergemad ja õhulisemad. Kui viilkatus on majal näiteks pool meetrit kõrgemale tõstetud, et katusealune ruum oleks kõrgem ja mugavam kasutada, siis seda seina pikendust sarikate all nimetatakse nivendiseinaks. Pärlineid ja sarikaid toetavate postide ning sarikate ja maja välisseina kokkupuutepunkti vaheline kolmnurkne ruum on ungaalune.