Soojusisolatsioon

Pööningul asuvate mitteeluruumide soojusisoleerimine viiakse läbi pööningu vahelagede soojustamise teel. Pööningu vahelagede kaitseks eluruumidest tuleva sooja õhu aurude eest tuleb paigaldada aurutõke.

Terve elamu soojuskaitseks peab soojusisolatsioon olema paigaldatud ilma vahedeta, vältimaks külmasildade teket. Pööningu vahelagede soojustamisel tuleb isolatsioonmaterjal asetada välisseinale, kattes seinal oleva vertikaalse soojustuse.

Pööningul asuvate eluruumide ehitamisel soojustatakse eluruumi kõik horisontaalsed-, vertikaalsed- ja kaldpinnad. Soojustuselemendid peavad asuma tihedalt üksteise kõrval ning nad peavad olema ühesuguse paksusega. Mitmekihilise isolatsiooni paigaldamisel tuleb jälgida, et ülemine kiht asetseks alumiste kihtide liitekohal. Isolatsioonkihi ja katusealuse niiskuskahjustuste vältimiseks paigaldatakse soojustuse sisepinnale spetsiaalne aurutõkke membraan, hermetiseerides liitekohad isekleepuva fooliumribaga.

Soojusisolatsiooni paksus sõltub ehituse kliimavööndist, valitud materjalist ja määratakse soojustehnilise arvutuse teel. Isolatsioonmaterjal peab täitma kõik ettenähtud alad.

Hüdroisolatsioon

Hüdroisolatsiooni all tuleb mõista kõiki abinõusid, mis takistavad ehitist kahjustava vee või niiskuse sissetungi tarinditesse.

Hüdroisolatsioon peab olema:

Katuste hüdroisolatsiooni paigaldamisel toimuvad tööd järgmiselt:
Peened puitlaastplaadid immutatakse mastiksiga koguses 200-300 g/m. Täielik kuivamisaeg on 24 tundi.
Peale seda plaadid lõigatakse vajaliku pikkusega tükkideks ja paigaldatakse katusele soojus- ja hüdroisolatsioonina. Lehtede põkud tehakse kinni epoksüpahtliga. Seejärel paigaldatakse katusekivid, katuseplekk või muud materjalid.