Paljudel korteriühistutel napib raha ja vahendeid oma soovitud tööde teostamiseks. Selleks tulevad appi mitmed pangad ja finantsasutused, kes nõustavad Teid laenu saamisel.

Elamu rekonstrueerimise finantseerimise lihtsustamiseks on KredEx koostöös Saksamaa arengupangaga KfW Bankengruppe ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja töötanud korteriühistutele soodusintressiga pikaajalise renoveerimislaenu. Korteriühistu võib antud renoveerimislaenu täna taotleda SWEDBANKist ja SEB-st.

Kombineerides Euroopa Liidu struktuurifondidest saadavad vahendid ning Euroopa Arengupangast võetava laenu võimaldab KredEx pankadel anda korterelamutele soodsamat (intress kuni 4,8%) ja pikema tagasimakseperioodiga (kuni 20 aastat) laenu. Laenu sihtotstarve on energiasäästu saavutamine rekonstrueerimistööde teostamise abil. Renoveerimislaenu eesmärgiks on korterelamute energiatõhususe parandamine vähemalt 20% kuni 2000 m² suurustes korterelamutes ning vähemalt 30% üle 2000 m² suurustes korterelamutes.

Kompleksne rekonstrueerimine, mis hõlmab ka ventilatsioonisüsteemi, võimaldab saavutada maksimaalse energiasäästu. Samuti paranevad elamus elavate inimeste eluasemetingimused ja hoone sisekliima kvaliteet. Rekonstrueerimisega saavutatav küttekulude kokkuhoid võimaldab pikema perioodi jooksul katta rekonstrueerimiseks tehtud investeeringut. Energiasäästu eesmärkidel renoveeritud elamu võib saavutada tulemuse, kus igakuine maksekoormus laenu võttes elamu elanikel ei suurene. Seda näitab illustreerivalt ka allolev joonis.